Proceduri, Politici, Strategie Si Management Integrat De Securitate Fizica

 

       

Elaborarea Politicilor si Procedurilor de Securitate fizica adaptate la nevoile afacerii BENEFICIARULUI

Elaborarea Strategiei si a planului de Management Integrat de Securitate Fizica

Revizuirea ori de cate ori este necesar, a procedurii naționale de securitate, in concordanta cu nevoile de afacere ale BENEFICIARULUI si cerințele legale in vigoare;

Auditarea modului de implementare a procedurii naționale de securitate, in toate locațiile BENEFICIARULUI si întocmirea unui plan de masuri, ori de cate ori este necesar;

Suport in implementarea politicilor, procedurilor, strategiei, planului de management integrat de Securitate Fizică ale BENEFICIARULUI;

Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor integrate de securitate;

Elaborarea documentelor de lucru specifice (planuri de paza, programe de instruire personal propriu sau contractori, dispoziții de securitate, fise de post, plan de instruire, norme de lucru, etc.);

Suport in implementarea Planuri de Management al Continuității Afacerii si Planificarea Continuităţii Activităţii şi Supravieţuirii, Managementul Situațiilor de Urgenta si / sau de Criza, cu accent pe responsabilitățile de Securitate Fizica.

 

Cauta

  • ccna.jpg
  • Manager_securitate.jpg
  • Evaluator_de_risc2.jpg
  • CPP.jpg
Sms Security Invent © 2015 Toate Drepturile Rezervate

Termeni Si Conditii