Prevenire Fraude Si Pierderi Operationale

 

       

Evaluarea detaliata a masurilor implementate de BENEFICIAR privind prevenirea furturilor, fraudelor si pierderilor operaționale;

Elaborarea planurilor pentru reducerea fraudelor, furturilor si a altor pierderi operaționale;

Suport in realizarea unui registru al incidentelor de securitate; Auditarea raportării imediate a tuturor incidentelor de securitate. Verificarea calității si detaliilor rapoartelor de securitate;

Monitorizarea tuturor incidentelor de securitate ale BENEFICIARULUI si evaluarea tendințelor acestora.

Suport in realizarea anchetelor, investigațiilor, verificărilor in relație cu orice aspect de securitate fizică cu scopul de a determina ce s-a întâmplat, de a identifica vulnerabilitățile si amenințările de securitate fizică si de a face recomandări corespunzătoare de îmbunătățire pentru prevenirea producerii unor astfel de incidente in viitor;

Suport in implementarea eficienta a unor controale permanente sau aleatorii de securitate asupra vehiculelor, materiilor prime, produselor finite, bagajelor si persoanelor, controale realizate de agenții de paza din obiective, responsabilii cu securitatea ai BENEFICIARULUI, alți furnizori de securitate, etc.;

Suport in îmbunătățirea prezentei vizuale a departamentului de securitate (uniforma, ținute, atitudine, limbaj, imagine) ca un factor de prevenție si reasigurare a afacerii si a angajaților;

Suport in realizarea unor anchete, investigații sau verificări, privind lipsurile la inventar datorate furturilor sau distrugerilor, pe întreg lanțul de distribuție al produsului finit, ambalaje, containere etc. al BENEFICIARULUI. Recomandarea unor acțiuni si masuri de securitate fizică pentru controlul si reducerea lipsurilor la inventar;

Participarea aleatorie la verificările si inventarele periodice; Suport in realizarea unor controale aleatorii sau inopinate pentru prevenirea furturilor si a fraudelor.

 

Cauta

  • CPP.jpg
  • Evaluator_de_risc2.jpg
  • Manager_securitate.jpg
  • ccna.jpg

   

Sms Security Invent © 2015 Toate Drepturile Rezervate

Termeni Si Conditii