Audituri De Securitate Fizica

 

       

Auditul de securitate fizica este procesul de testare si evaluare a eficacităţii şi eficienţei implementării masurilor si mecanismelor de securitate fizica; El se realizează asupra întregului Sistem de Securitate Fizica, după implementarea acestuia. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control într-o unitate şi pentru a verifica eficienţa Sistemului a Managementului Riscului la Securitate Fizica.

Auditul nostru de securitate fizica are la baza chestionare măsurabile, complexe, detaliate, ponderate in funcție de relevanta măsurii in eficienta protecției si cuprinde toate zonele de securitate fizica; El are un rol deosebit de important in evaluarea si identificarea vulnerabilităților si amenințărilor specifice de securitate fizica;

Auditul nostru de securitate fizica are la baza bunele practici, recunoscute internațional, in industria de securitate fizica;

Datorita dinamismului riscului la securitate fizica, auditul de securitate este un instrument eficient in monitorizarea si evaluarea permanenta a acestuia (Vezi ciclul PDCA descris în standardele de management ISO). Acesta este motivul pentru care recomandăm efectuarea semestrială a auditului de securitate fizică;

Realizarea de teste in teren si in condiții reale, ale tuturor mecanismelor de securitate (acționare butoane de panica, verificare funcționare sistem control acces, verificare funcționare sistem TVCI, verificare funcționare sistem efracție, verificare funcționare sistem integrat de securitate fizica, timpi intervenție rapida, timp intervenție personal de paza propriu, etc.);

Identificarea îmbunătățirilor necesare la sistemul de protecție fizică al BENEFICIARULUI si dezvoltarea unui plan de acțiune in acest sens;

Suport in monitorizarea implementării planurilor de masuri de mai sus.

Cauta

  • Manager_securitate.jpg
  • CPP.jpg
  • Evaluator_de_risc2.jpg
  • ccna.jpg
Sms Security Invent © 2015 Toate Drepturile Rezervate

Termeni Si Conditii